Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Bán Đảo

Bán Đảo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bán Đảo – Thái Bá Lợi Bán đảo là một tập hợp 3 truyện vừa của nhà văn Thái Bá Lợi gồm Hai người trở lại trung đoàn, Bán đảo và Khê Ma Ma. Thông qua ba câu chuyện, người đọc sẽ hiểu thêm về con người quê xứ Quảng Nam trong chiến tranh và trong hòa bình. Họ, những …

Read More »