Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Chim Ưng Tao Ngộ

Chim Ưng Tao Ngộ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chim Ưng Tao Ngộ – Thẩm Thạch Khê Chim Phí còn bay giới thiệu cùng bạn đọc 18 truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Phan Đức Nam, là nhà văn thường viết về giới bình dân, về đời thường, có thể nói anh là nhà văn của người nghèo, của tầng lớp nhân dân lao động. Phan Đức Nam …

Read More »