Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng – ThS. Nguyễn Công Bình Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Chuỗi cung ứng bao gồm các công ty và hoạt động kinh doanh cần thiết để thiết kế, sản xuất, phân phối và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Các hoạt động kinh doanh tuỳ thuộc vào chuỗi cung ứng cung ứng cung cấp …

Read More »