Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Cẩm Nang Quản Lý Tài Chính Và Tiếp Thị

Cẩm Nang Quản Lý Tài Chính Và Tiếp Thị ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Quản Lý Tài Chính Và Tiếp Thị – ThS. Nguyễn Quốc Tòng Cẩm Nang Quản Lý Tài Chính Và Tiếp Thị Có lẽ tài chính là chức năng quan trọng nhất trong bất kỳ tổ chức nào, và sự hiểu biết về các số liệu cơ bản và các báo cáo tài chính là điều then chốt đối …

Read More »