Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Kiểm Toán Viên Độc Lập

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Kiểm Toán Viên Độc Lập ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Kiểm Toán Viên Độc Lập – TS. Trần Thị Giang Tân, ThS. Võ Anh Dũng Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Kiểm Toán Viên Độc Lập Kiểm toán độc lập là hoạt động không thể thiếu trong quá trình vận hành của nền kinh tế thị trường phát triển. Một nền kinh tế phát triển lành …

Read More »