Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Để Thành Nhà Văn

Để Thành Nhà Văn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Để Thành Nhà Văn – Thu Giang Nguyễn Duy Cần Để Thành Nhà Văn là cuốn sách hướng dẫn người đọc cách trở thành nhà văn, không chỉ giỏi về kỹ thuật viết mà còn về nhân cách, tinh thần của một nhà văn chân chính. Qua cuốn sách này, tác giả Nguyễn Duy Cần đã trao đổi với bạn …

Read More »

Lão Tử Đạo Đức Kinh

TS Thu Giang - Lão Tử Đạo Đức Kinh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lão Tử Đạo Đức Kinh – Thu Giang Nguyễn Duy Cần TS Thu Giang – Lão Tử Đạo Đức Kinh Lão Tử là người huyện Khổ, nước Sở, sống trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tương truyền ông là người viết bộ sách Đạo Đức Kinh, chủ yếu bàn về Đạo học và cách sống để hòa hợp với Đạo. …

Read More »

Thuật Yêu Đương

Thuật Yêu Đương ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thuật Yêu Đương – Thu Giang Nguyễn Duy Cần Thuật Yêu Đương là một trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông, ra mắt bạn đọc vào năm 1961, khi đó cụ Nguyễn Duy Cần trên 50 tuổi và đã có một gia tài sách khá đồ sộ. Thông thường các nhà văn đều có những sáng tác hay về …

Read More »

Óc Sáng Suốt

Óc Sáng Suốt ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Óc Sáng Suốt – Thu Giang – Nguyễn Duy Cần Óc sáng suốt – Phương pháp tự rèn luyện cho mình một khối óc sáng suôt để có thể tự lập và định đoạt lấy cuộc sống của minh. Óc sáng suốt là một trong những tác phẩm tiêu biểu của học giả Thu Giang – Nguyễn Duy Cần. Thông …

Read More »

Cái Dũng Của Thánh Nhân

Cái Dũng Của Thánh Nhân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cái Dũng Của Thánh Nhân – Thu Giang Nguyễn Duy Cần Cái Dũng Của Thánh Nhân của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần đề cập đến cách ứng xử của con người trong xã hội và các phương pháp tu dưỡng để đạt đến một tinh thần điềm đạm, an nhiên trước mọi hoàn cảnh khó khăn sóng gió …

Read More »