Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Cái Cười Của Thánh Nhân

Cái Cười Của Thánh Nhân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cái Cười Của Thánh Nhân – Nguyễn Duy Cần, Thu Giang Cái Cười Của Thánh Nhân không chỉ là một quyển biên khảo về văn chương u mặc phương Đông, mà còn hàm chứa trong nó những giá trị nhân văn. Những câu chuyện cổ, những bài văn u mặc trong quyển sách cho ta thấy cuộc đời dưới một …

Read More »

Thuật Xử Thế Của Người Xưa

Thuật Xử Thế Của Người Xưa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thuật xử thế của người xưa thông qua những điển tích Trung Hoa để rút ra những bài học uyên thâm và đầy ngụ ý, nhằm hướng người đọc đến những giá trị chân thiện mỹ, góp phần giáo dục đạo đức lối sống của thanh niên.

Read More »