Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Chỉ Còn 4 Ngày Là Hết Tháng 4

Chỉ Còn 4 Ngày Là Hết Tháng 4 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chỉ Còn 4 Ngày Là Hết Tháng 4 – Thuận Chỉ Còn 4 Ngày Là Hết Tháng 4 Khách sạn 4 sao đường Đồng Khởi, đôi tình nhân gốc Việt trở về từ Paris dường như để tìm lại quá khứ. 44 tiếng đồng hồ, xen giữa nhục dục và yêu đượng là câu chuyện dài về Sài gòn hậu …

Read More »