Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Lịch sử chiến tranh Peloponnese

Lịch sử Chiến tranh Peloponnese ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI review sách hay

Lịch sử Chiến tranh Peloponnese của Thucydides được đánh giá rất cao về tính chân thực và chính xác của các sự kiện và tính triết học. Các sử gia Hy Lạp thế hệ sau ông như Ctesias, Diodorus, Strabo, Polybius và Plutarch coi tác phẩm của ông là khuôn mẫu của lịch sử đích thực.

Read More »