Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates

Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates – Thương Mỗ Bill Gates là người sáng lập ra Tập đoàn Microsoft, công ty hàng đầu chuyên cung cấp phần mềm cho máy tính. Ông nguyên là Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Microsoft. Bill Gates được cả thế giới biết đến như một huyền thoại …

Read More »