Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Cá Nhân

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Cá Nhân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Cá Nhân – Tim Clark, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Cá Nhân Là một tựa đề khá lý thú đối với một cuốn sách. Đối với hầu hết chúng ta, mô hình kinh doanh thường được hiểu là phương tiện mà một công ty dùng để miêu tả những …

Read More »