Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả: Giải Tỏa Stress

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả: Giải Tỏa Stress ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả: Giải Tỏa Stress – Tim Hindle Những kỹ năng thực tế hướng dẫn thực tế giúp bạn cách xác định những nguyên nhân gây stress, cách phân công việc để giảm áp lực cho bản thân. Những gợi ý thiết thực và hữu ích liên quan đến mọi khía cạnh của quá trình xử …

Read More »