Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Cuộc Viễn Chinh Cuối Cùng

Cuộc Viễn Chinh Cuối Cùng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cuộc Viễn Chinh Cuối Cùng Khi ánh sáng vụt tắt, thời điểm mà những giấc mơ vỡ tan trong hư ảo, linh hồn của Huyết Vương sẽ được giải thoát, trở lại tái lập bóng tối vĩnh hằng. Ngươi là kẻ bề tôi trung thành nhất, hãy nắm lấy sức mạnh này và đứng dưới chiếc ly máu quyền lực …

Read More »