Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống

Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống – Tôn Thất Nguyễn Thiêm Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống Marketing có nguyên nghĩa là những động năng làm nên sự vận hành của thị trường. Do vậy, triết lý cơ bản của marketing phải là tìm cách chuyển hóa sự vận hành ấy theo chiều hướng …

Read More »