Saturday , 23 February 2019
Home »

Blog Archives

Tỷ Phú Bán Giày

Tỷ Phú Bán Giày ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tỷ Phú Bán Giày – Tony Hsieh Tỷ Phú Bán Giày không phải là một cuốn sách dạy cách làm giàu tuần tự theo các bước 1 – 2 – 3,… cũng không hẳn là một cuốn sách chỉ dẫn bí quyết kinh doanh hay nghệ thuật quản lý. Là hành trình tìm ra chân lý của Hạnh phúc, Đam …

Read More »