Saturday , 23 February 2019
Home »

Blog Archives

D.Trump. Nghệ Thuật Đàm Phán

D.Trump. Nghệ Thuật Đàm Phán ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

D.Trump. Nghệ Thuật Đàm Phán – Donald J.Trump, Tony Schwartz D.Trump. Nghệ Thuật Đàm Phán Quyển sách cho chúng ta thấy cách Trump làm việc mỗi ngày – cách ông điều hành công việc kinh doanh và cuộc sống – cũng như cách ông trò chuyện với bạn bè và gia đình, làm ăn với đối thủ, mua thành công …

Read More »