Sunday , 16 December 2018
Home »

Blog Archives

Khai Sinh Nhà Đổi Mới

Khai Sinh Nhà Đổi Mới ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Khai Sinh Nhà Đổi Mới – Tony Wagner Khai Sinh Nhà Đổi Mới Hãy hồi tưởng một chút. Thời còn đi học, bạn đã bao giờ chợt phát hiện ra cách giải mới cho một bài toán khó, và hào hứng phát biểu với cả lớp chưa? Nếu bạn nhận được lời khen ngợi của giáo viên, xin được chúc …

Read More »