Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

5 Giây Thay Đổi Suy Nghĩ Để Cải Thiện Hiệu Suất

5 Giây Thay Đổi Suy Nghĩ Để Cải Thiện Hiệu Suất ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

5 Giây Thay Đổi Suy Nghĩ Để Cải Thiện Hiệu Suất – Torihara Takahshi 5 Giây Thay Đổi Suy Nghĩ Để Cải Thiện Hiệu Suất – Bạn đã từng nghe qua về lý thuyết in-basket chưa? Bạn có biết in-basket hiện đang được áp dụng rất nhiều tại các doanh nghiệp Nhật Bản? Trong 5 giây suy nghĩ để cải …

Read More »