Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Cõi Người – Chân Dung Trần Huy Liệu

Cõi Người - Chân Dung Trần Huy Liệu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cõi Người – Chân Dung Trần Huy Liệu – Trần Chiến Cõi Người – Chân Dung Trần Huy Liệu Viết về một nhân vật lịch sử không xa xưa, thậm chí dồi dào tư liệu nhưng không dễ bởi độ phức tạp của bối cảnh đòi hỏi phải giải mã được. “Cõi người” đã tiếp cận con người nhà cách …

Read More »

Cõi Người

Cõi Người ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cõi Người – Trần Chiến Cõi Người “Toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của một nhân vật lịch sử có tầm cỡ ấy (Trần Huy Liệu), và cả những câu chuyện tình cảm của một người, như tự nhận xét của ông, “nặng về tình cảm và khổ vì tình cảm”, được kể lại một cách khá chân xác …

Read More »

A Đây Rồi Hà Nội 7 Món

A Đây Rồi Hà Nội 7 Món ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

A Đây Rồi Hà Nội 7 Món – Trần Chiến A đây rồi Hà Nội 7 món là tuyển tập những bài viết của nhà văn Trần Chiến về Hà Nội. Cuốn sách có thể khiến nhiều người đang sống ở Hà Nội giật mình nhìn lại bản thân và Hà Nội mà mình đang sống. Nhà văn Trần Chiến …

Read More »