Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Chuyện Cũ Vân Đường

Chuyện Cũ Vân Đường ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chuyện Cũ Vân Đường – Trần Đình Sơn Chuyện Cũ Vân Đường “[…]Một mình đối bóng, suy đi nghĩ lại tình “vong niên tri kỷ” của Vân Đường chỉ nhân Vương Hồng Sển dành cho tôi là đậm đà và có ảnh hưởng đến cuộc đời tôi hơn cả. Ba mươi năm tới lui Vân Đường để học hỏi luận …

Read More »

Đại Lễ Phục Việt Nam Thời Nguyễn (1802-1945)

Đại Lễ Phục Việt Nam Thời Nguyễn (1802-1945) ebook pdf/prc/epub/mobi

Đại Lễ Phục Việt Nam Thời Nguyễn (1802-1945) – Trần Đình Sơn Cuốn sách giới thiệu bộ tranh quý hiếm của họa sĩ Nguyễn Văn Nhân vẽ thời vua Thành Thái cách đây đã 112 năm (vào năm 1902) bằng màu nước và bột màu ghi rõ chủ đề bằng tiếng Pháp bên ngoài: Grande tenue de la Cour d’Annam …

Read More »