Monday , 21 January 2019
Home »

Blog Archives

Chuyện Riêng Tư Chốn Sơn Tràng

Chuyện Riêng Tư Chốn Sơn Tràng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chuyện Riêng Tư Chốn Sơn Tràng – Trần Kim Trắc Chuyện Riêng Tư Chốn Sơn Tràng Tập truyện ngắn của nhà văn Trần Kim Trắc, gồm những mẩu truyện nhỏ trải dài từ thời kháng chiến đến những ngày đất nước sau giải phóng, từ miền đồng quê Nam Bộ cho đến những chốn phồn hoa đô hội như Sài …

Read More »