Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Bác Hồ Kể Chuyện Tây Du Ký

Bác Hồ Kể Chuyện Tây Du Ký ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bác Hồ Kể Chuyện Tây Du Ký – Trần Văn Giang Bác Hồ Kể Chuyện Tây Du Ký Tác giả Trần Văn Giang là một vị tướng trong Quân đội Nhân dân, tham gia cách mạng từ thời bí mật, sau Cách Mạng Tháng 8 – 1945 ông được cử sang Quân đội và phục vụ Quân đội suốt 45 …

Read More »