Wednesday , 16 January 2019
Home »

Blog Archives

Cú Sốc Thời Gian Và Kinh Tế Việt Nam

Cú Sốc Thời Gian Và Kinh Tế Việt Nam ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cú Sốc Thời Gian Và Kinh Tế Việt Nam – Trần Văn Thọ Cú Sốc Thời Gian Và Kinh Tế Việt Nam Cuốn sách này ra đời nhân dịp Việt Nam kỉ niệm 40 năm ngày chấm dứt chiến tranh và gần 30 năm từ khi có Đổi mới. Đánh giá thành quả phát triển trong 40 năm qua, phân …

Read More »