Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Tôi Là Jack Ma

Tôi Là Jack Ma ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tôi Là Jack Ma – Trần Vỹ Tôi Là Jack Ma Đây là cuốn sách không chỉ dành cho doanh nhân và chủ doanh nghiệp, mà còn cho cả những viên chức tiến thủ và những người trẻ khởi nghiệp. Không chỉ chứa đựng những gợi ý phong phú và tinh tế về kinh doanh, quản lý, chiến lược, tầm …

Read More »