Sunday , 16 December 2018
Home »

Blog Archives

Lãnh Đạo Đúng Cách – Đừng Quàng Quạc Vào Mặt Nhân Viên

Lãnh Đạo Đúng Cách - Đừng Quàng Quạc Vào Mặt Nhân Viên ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lãnh Đạo Đúng Cách – Đừng Quàng Quạc Vào Mặt Nhân Viên – Travis Bradberry Lãnh Đạo Đúng Cách: Đừng Quàng Quạc Vào Mặt Nhân Viên Charlie là chú chim hải âu đầu đàn rất tốt bụng. Trước đó, cậu từng lãnh đạo thành công đàn hải âu của mình. Nhưng khi đối mặt với những thử thách phát sinh, …

Read More »