Sunday , 16 December 2018
Home »

Blog Archives

Đen Trắng

Đen Trắng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đen Trắng – Triêu Tiểu Thành Đen Trắng Mặc cho năm tháng trôi qua, tình cảm của anh với cô luôn là hoang đường, là đẹp đẽ, là không thay đổi, là thâm độc, là không thể tách rời, là yêu đến khi chết. Anh là một màu đen thuần túy, cô là một màu trắng tinh khiết. Từ khi …

Read More »