Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Mô Hình Bán Hàng Tổng Lực

Mô Hình Bán Hàng Tổng Lực ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Mô Hình Bán Hàng Tổng Lực – Trịnh Minh Thảo Mô Hình Bán Hàng Tổng Lực Sau thành công của cuốn sách đầu tay Đừng cố gắng bán, hãy giúp khách hàng mua, tác giả Trịnh Minh Thảo đồng thời là một chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ đã tiếp tục xuất bản cuốn …

Read More »

Khách Hàng Là Một Mối Quan Hệ, Không Phải Một Giao Dịch

Khách Hàng Là Một Mối Quan Hệ

Khách Hàng Là Một Mối Quan Hệ, Không Phải Một Giao Dịch – Trịnh Minh Thảo Khách Hàng Là Một Mối Quan Hệ, Không Phải Một Giao Dịch Bản thảo cuốn sách này được thực hiện trong thời gian nghề ngân hàng trở thành một đề tài rất nóng, nhiều tờ báo đặt câu hỏi về tính hấp dẫn của …

Read More »