Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Hành Trình Người Đi Khai Phá

Hành Trình Người Đi Khai Phá ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hành Trình Người Đi Khai Phá – Trịnh Xuân Lạc Hành Trình Người Đi Khám Phá Từ một cậu sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, anh Trịnh Xuân Lạc đã trải qua chặng đường dài làm việc và khẳng định mình tại nhiều tập đoàn công …

Read More »