Wednesday , 16 January 2019
Home »

Blog Archives

Bí Đỏ Và Ông Bảy Số Đề

Bí Đỏ Và Ông Bảy Số Đề ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bí Đỏ Và Ông Bảy Số Đề – Trúc Giang Bí Đỏ Và Ông Bảy Số Đề “…Bí Đỏ hỏi ông: “Ông Bảy đánh đề hoài mà có giàu gì đâu?”. Ông trả lời nhẹ tênh: “Giàu chi?”. Ờ, giàu chi? Bí Đỏ đâu biết giàu để làm gì đâu. Chỉ biết mẹ hay nói với cha: “Mình ráng làm …

Read More »