Thursday , 17 January 2019
Home »

Blog Archives

Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị – Kinh Doanh

Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị - Kinh Doanh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị – Kinh Doanh – TS. Lê Hồng Nhật Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị – Kinh Doanh “Không dùng những mô hình toán học rối rắm, không dùng những thuật ngữ chuyên môn phức tạp, chỉ bằng cách diễn đạt đầy trí tuệ mà thư thái, …

Read More »