Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia

Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia – TS. Phan Thị Nhi Hiếu Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia Quá trình toàn cầu hóa được diễn ra nhanh chóng dưới tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, giao thông vận tải, đặc biệt là sự phát triển của công ty đa quốc gia. …

Read More »