Thursday , 13 December 2018
Home »

Blog Archives

Quản Trị Kênh Phân Phối

Quản Trị Kênh Phân Phối ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Kênh Phân Phối – TS. Trần Thị Ngọc Trang (Chủ biên) – Th.S. Trần Văn Thi Quản Trị Kênh Phân Phối Phân phối là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nó không chỉ thực hiện chức năng lưu thông tiêu thụ mà còn giúp doanh nghiệp thoả mãn thực sự …

Read More »