Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Truyền Thông Marketing Tích Hợp

Truyền Thông Marketing Tích Hợp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Truyền Thông Marketing Tích Hợp – TS. Trần Thị Thập Truyền Thông Marketing Tích Hợp – Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và cả sự biến đổi nhanh chóng của hành vi xã hội vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các công ty kinh doanh hiện nay. Các doanh nghiệp ngày càng có nhiều …

Read More »