Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Tỷ Phú “Khùng” Jack Ma Và Đế Chế Alibaba

Tỷ Phú "Khùng" Jack Ma Và Đế Chế Alibaba ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tỷ Phú “Khùng” Jack Ma Và Đế Chế Alibaba – TS. Trương Thị Hiền Tỷ Phú “Khùng” Jack Ma Và Đế Chế Alibaba – Cuốn sách này không chỉ kể một câu chuyện hấp dẫn về Jack Ma và con đường dựng nghiệp của ông, mà còn tái hiện một bức tranh tổng thể về sự hình thành và trỗi …

Read More »

Tuyển Tập Tạp Chí Phát Triển Nhân Lực

Tuyển Tập Tạp Chí Phát Triển Nhân Lực ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tuyển Tập Tạp Chí Phát Triển Nhân Lực – TS. Trương Thị Hiền Tuyển Tập Tạp Chí Phát Triển Nhân Lực – Cuốn sách bao gồm các công trình nghiên cứu, các bài báo khoa học của các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học và quản lý đã được tuyển chọn và đăng trên Tạp chí từ năm 2007 …

Read More »