Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Đêm Trường Tăm Tối

Đêm Trường Tăm Tối ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đêm Trường Tăm Tối – Tử Kim Trần Đêm Trường Tăm Tối Nghi can giết người, vứt xác, nhưng không ngờ lại bị bắt quả tang ngay giữa chốn công cộng đông người. Lúc đó ít nhất có đến vài trăm người tận mắt chứng kiến, hắn cũng đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội. Tất cả chuỗi …

Read More »