Sunday , 16 December 2018
Home »

Blog Archives

Cánh Cửa Thời Gian

Cánh Cửa Thời Gian ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cánh Cửa Thời Gian – Ulysses Moore Cánh Cửa Thời Gian Trong câu chuyện li kỳ này bạn sẽ gặp: Rick banner – cậu nhóc Kilmore Cove thực thụ,cua rơ xe đạp nghiệp dư sống với triết lý “cơ bắp và hai lá phổi”. Ngoài hai thứ đó trong cuộc đời này,người ta không cần thêm gì nữa. Jason Covenant …

Read More »