Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Con Lắc Của Foucault

Con Lắc Của Foucault ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Con Lắc Của Foucault – Umberto Eco Con lắc của Foucault kể về ba nhà biên tập tại một nhà xuất bản. Do thường xuyên nhận được các bản thảo về học thuyết âm mưu, họ quyết định bày ra một trò nghịch vui: gắn kết các dữ kiện từ các bản thảo nhận được và sự thật lịch sử …

Read More »