Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Đêm Cuối Cùng Ở Ngọa Vân

Đêm Cuối Cùng Ở Ngọa Vân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đêm Cuối Cùng Ở Ngọa Vân – Uông Triều Những ghi chú về Ngọa Vân: 1 – Am Ngọa Vân nằm trên núi Vây Rồng thuộc cánh cung Đông Triều, địa phận xã Bình Khê, huyện Đông Triều. Theo các ghi chép Phật giáo thì Ngọa Vân là nơi vua Trần Nhân Tông, tổ sư thứ nhất của dòng thiền …

Read More »