Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Ngay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo

Ngay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ngay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo – Vahan Janjigian Ngay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo Vahan đã đưa ra một phản biện hết sức thuyết phục và tinh tế. Dù có hay không được cung cấp thông tin về thu nhập kỳ vọng, các nhà đầu tư cũng tự đưa ra các ước tính của họ. Hơn nữa, …

Read More »