Monday , 21 January 2019
Home »

Blog Archives

Allegiant – Những Kẻ Trung Kiên

Allegiant - Những Kẻ Trung Kiên ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Allegiant – Những Kẻ Trung Kiên – Veronica Roth Allegiant – Những Kẻ Trung Kiên Là tập tiếp theo của series ăn khách DIVERGENT. Sau khi mọi bí mật trong thành phố được vạch trần, xã hội có sự phân hóa mạnh mẽ, một số nhóm mới nổi chống lại nhà cầm quyền mới, trong đó có những người tự …

Read More »