Thursday , 13 December 2018
Home »

Blog Archives

Vận Dụng Khoa Nhân Tướng Học Trong Ứng Xử Và Quản Lý

Vận Dụng Khoa Nhân Tướng Học Trong Ứng Xử Và Quản Lý ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Vận Dụng Khoa Nhân Tướng Học Trong Ứng Xử Và Quản Lý sẽ giúp bạn Nhìn Nhân Diện bên ngoài để biết Chân Tướng bên trong. Biết được tâm con người là hiểu được năng lực, tính cách của họ, biết điểm yếu để khắc chế, biết điểm mạnh để vận dụng.

Read More »