Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Cẩm Nang Đỏ Của Nhà Lãnh Đạo

Cẩm Nang Đỏ Của Nhà Lãnh Đạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Đỏ Của Nhà Lãnh Đạo – Việt Khương Cẩm Nang Kinh Doanh – Huấn Luyện Và Truyền Kinh Nghiệm Bộ sách nổi tiếng Cẩm nang kinh doanh Harvard – Harvard Business Essentials được xuất bản theo hợp đồng chuyển giao bản quyền giữa trường Đại học Kinh Doanh Harvard và First News – Trí Việt, Việt Nam. Đây …

Read More »