Sunday , 20 January 2019
Home »

Blog Archives

Chuyện Mình Chuyện Người

Chuyện Mình Chuyện Người ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chuyện Mình Chuyện Người – Việt Linh Chuyện Mình Chuyện Người “… Việt Linh viết ngắn, nhưng dư âm câu chuyện của chị ngân dài sau câu chữ. Việt Linh chọn những đề tài nhỏ nhưng miên man suy nghĩ, để vụt ra những ý tưởng lớn, đôi khi khiến người khác giật mình.Cuốn sách tập hợp 90 bài viết, …

Read More »