Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Tay Không Gây Dựng Cơ Đồ

Tay Không Gây Dựng Cơ Đồ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tay Không Gây Dựng Cơ Đồ – Vikrom Kromadit Tay Không Gây Dựng Cơ Đồ Từ một cậu bé quê mùa tỉnh lẻ ở Kanchanaburi, Vikrom Kromadit đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng và thành đạt “đến bất ngờ”. Ngay từ thuở nhỏ, cái khao khát “trở thành ông chủ” đã ngấm sâu trong máu thịt của ông. …

Read More »

Tay không gây dựng cơ đồ

Tay Không Gây Dựng Cơ Đồ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cuốn sách Tay không gây dựng cơ đồ hữu ích cho những ai mang hoài bão trở thành một doanh nhân thành đạt và những ai quan tâm tìm hiểu cách xây dựng mối quan hệ nhằm đạt được các mục tiêu trong kinh doanh.

Read More »