Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Đêm Sau Lễ Ra Trường

Đêm Sau Lễ Ra Trường (Đông Tây - 2016) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đêm Sau Lễ Ra Trường – Vladimir Tendriacov Đêm sau lễ ra trường bộc lộ những suy nghĩ, trăn trở về tương lai, về tình yêu, tình bạn,… của một nhóm thanh niên vừa rời khỏi ghế nhà trường. Họ băn khoăn, hi vọng vào con đường rất dài phía trước, niềm tin vào tình bạn và tình yêu được …

Read More »