Sunday , 16 December 2018
Home »

Blog Archives

Những Câu Chuyện Quản Lý Thời Hiện Đại

Những Câu Chuyện Quản Lý Thời Hiện Đại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Câu Chuyện Quản Lý Thời Hiện Đại – Võ Đắc Khôi Những Câu Chuyện Quản Lý Thời Hiện Đại Quyển sách tập hợp những bài viết của tác giả về quản trị đăng trên các báo: Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Tuổi trẻ Chủ nhật, Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần… Chúng được chia thành 2 phần: Những …

Read More »