Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Khi Bạn Là CEO – 100 Câu Hỏi Tiêu Biểu

Khi Bạn Là CEO – 100 Câu Hỏi Tiêu Biểu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Khi Bạn Là CEO – 100 Câu Hỏi Tiêu Biểu – Võ Văn Thành Nghĩa 2.42146E+12 Alphabooks NXB Thanh Niên 15 x 23 cm Võ Văn Thành Nghĩa Bìa mềm 296 Jul-17 Khi Bạn Là CEO – 100 Câu Hỏi Tiêu Biểu Đây là sách được viết bởi tác giả Võ Văn Thành Nghĩa – cựu CEO của Tập đoàn …

Read More »