Wednesday , 16 January 2019
Home »

Blog Archives

Thần Chết Và Người Đàn Bà

Thần Chết Và Người Đàn Bà ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cuộc đời của Phạm Xuân Tái là những chuỗi ngày đen tối, ngập trong trộm cắp, lừa đảo và tù tội, cho tới khi bà bác ruột tên Phạm Xuân Diệu Hương xuất hiện. Bà cho hắn một công việc, một nơi ở, cứu rỗi cuộc đời hắn.

Read More »