Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Cực Phẩm Gia Đình (Tập 4B)

Cực Phẩm Gia Đình (Tập 4B) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cực Phẩm Gia Đình (Tập 4B) – Vũ Nham Cực Phẩm Gia Đình (Tập 4B) “Cực phẩm gia đinh” là bộ truyện kiếm hiệp thời hiện đại. Truyện kể về Lâm Vãn Vinh – một thanh niên thế kỷ 21 – trong một lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị …

Read More »

Cực Phẩm Gia Đinh (Tập 3B)

Cực Phẩm Gia Đinh (Tập 3B) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cực Phẩm Gia Đinh (Tập 3B) – Vũ Nham Cực Phẩm Gia Đinh (3B) Vị Giám đốc kinh doanh tài ba thời hiện đại – Lâm Vãn Vinh – vô tình bị ngã vào khoảng không gian kỳ lạ trái ngược hoàn toàn với lịch sử và hiện thực. Nhưng bằng tài năng kinh tế, kiến thức hiện đại và …

Read More »

Cực Phẩm Gia Đinh (Tập 2)

Cực Phẩm Gia Đinh (Tập 2) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cực Phẩm Gia Đinh (Tập 2) – Vũ Nham Cực Phẩm Gia Đinh (Tập 2) Vị Giám đốc kinh doanh tài ba thời hiện đại – Lâm Vãn Vinh – vô tình bị ngã vào khoảng không gian kỳ lạ trái ngược hoàn toàn với lịch sử và hiện thực. Nhưng bằng tài năng kinh tế, kiến thức hiện đại …

Read More »