Wednesday , 16 January 2019
Home »

Blog Archives

Chinh Phụ Ngâm (Song Ngữ Việt – Anh)

Chinh Phụ Ngâm (Song Ngữ Việt - Anh) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chinh Phụ Ngâm (Song Ngữ Việt – Anh) – Vũ Thế Ngọc Chim Ưng Tao Ngộ, một câu chuyện cảm động về động vật, xuyên suốt câu chuyện, bạn đọc sẽ tìm thấy vô số những tình huống như trong cuộc sống thực, rất đời thường của con người. Cũng là khát khao tự do, cũng là cám dỗ hay …

Read More »